Bobos kyrkoherdemottagning

Biskopen installerade Bobo i Kumla pastorat.