Årstiderna

Björkars skiftningar genom de fyra årstiderna.