Karl-Oskars dag

Under några dagar fick jag följa produktdesignern Karl-Oskar  under hans arbete i studion, ute på fältet och hemma tillsammans med familjen.